دوره مقدماتی ام کیو ال

آموزش مقدماتی mql

آموزش مقدماتی mql آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی mql این دوره پیشنیاز دورهای دیگر میباشد ،لطفا به این دوره توجه خاصی بفرمایید و با تمرین و تکرار تمامی مباحث گفته شده در دوره را به خوبی یاد بگیرید