آموزش زبان mql مقدماتی درس 1( انواع متغیرها)

در این سری از ویدئو های رایگان فارسی به آموزش زبان ام کیو ال پرداخته میشود. آموزش انواع متغیرها در mql

آموزش mql متغیرها

 

متغیرها مکانی در حافظه‌اند که دارای 3 مشخصه ؛ نوع، نام و مقدار می‌باشد.

int name = 56;

 نام متغیرها در mql

برای نام گذاری یک متغیر باید موارد زیر را خاطر نشان داشت:

می‌تواند از 0 تا 9، حروف بزرگ/حروف کوچک الفبای انگلیسی و نماد “_” باشد.

  • حداکثر 31 کارکتر باشد.
  • نباید با عدد شروع شود.
  • نباید کلمه کلیدی باشد.
  • حرف بزرگ و کوچک در زبان MQL متفاوت می‌باشد:

my MY mY My h_23 h23 23h (not correct)

 

 انواع متغیرها در ام کیو ال

 

1- متغیر Integer با علامت int :

  • شامل عدد صحیح.
  • عدد صفر نباید اولین عدد باشد.
  • بازه متغیر می‌تواند از 2,147,483,647 تا -2,147,483,648 باشد.

2-متغیر Floating-point number با علامت double : شامل اعداد اعشاری.

3-متغیر Boolean با علامت bool : مقدار 0 و 1 دارد، در واقع همان True or False هست.
4-متغیر String با علامت string : شامل حروف و نمادها که از بازه 0 تا 255 کارکتر را در برمی‌گیرد. نکته: کارکتر باید بین ” ” باشد.

5-متغیر Color با علامت color :

  • روش اول RGB ؛ color a= c’128,128,128′; یعنی رنگ خاکستری.
  • روش دوم clr ؛ color a= clrRed; یعنی رنگ قرمز.
  • روش hexadecimal ؛ color a= 0xFFFFFF; یعنی رنگ سفید.

6-متغیر Datetime با علامت datetime : زمان؛ datetime a= D’2018.01.01 00:00′;

نکته1: عبارت true و false به بزرگ و کوچک بودن حرف وابسته نیست. ولی بهتر است با حروف کوچک نوشته شود تا در MQL5 نیز اجرا شود.

نکته2: برای یافتن کد رنگها می‌توان وارد Paint شد و در قسمت Edit Color کد رنگ مورد نظر به دست آورید.

شروع برنامه نویسی با mql:

برای نوشتن برنامه در حالت Script :

OnStart () { int a = 50; Comment ( "a = ", a) // a = 50 /* a b */ }

نکته3: می‌توان چندین متغیر را در یک خط دستوری نمایش داد: int a=12,b=13; .

نکته4: کامنت نویسی یا شرح نویسی در برنامه با کمک // برای حالت تک خطی و /*…….*/ برای حالت چند خطی.

Scroll to Top
اسکرول به بالا