دوره مقدماتی کتاب آموزش MQL

تابع – درس ششم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی)

تابع : درس ششم تابع در واقع یک سری دستورالعمل هستند که به صورت واحد بسته‌بندی شدند و ما هر جایی که به این تابع نیاز داشتیم می‌توانیم تنها با صدا زدن نام تابع , آن را فراخوانی کنیم و از عملکرد آن استفاده کنیم. با تعریف یک تابع ما از تکرار جلوگیری می‌کنیم و …

تابع – درس ششم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی) ادامه مطلب »

شرط سویچ و آرایه ها ، Continue & break – درس پنجم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی)

Continue & break ، شرط سویچ و آرایه ها درس پنجم   نحوه استفاده از دستور برک  break : هر جا که از این دستور در بدنه ی حلقه for  استفاده کنیم زمانی که برنامه به این دستور می رسد کنترل برنامه به انتهای حلقه for  منتقل می شود و از حلقه for   خارج می …

شرط سویچ و آرایه ها ، Continue & break – درس پنجم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی) ادامه مطلب »

حلقه ها – درس چهارم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی)

حلقه ها – حلقه For درس چهارم شرط ها جزئی از ساختار تصمیم گیری، و حلقه ها جزئی از ساختار تکرار هستند. ماهیت بسیاری از کارها در برنامه ریزی تکرار می باشد.  بنابراین نحوه استفاده از حلقه for  از سه بخش تشکیل می شود که عبارتند از: مقداردهی متغیر، مقایسه ی شرط و محاسباتی که …

حلقه ها – درس چهارم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی) ادامه مطلب »

عملگرها ، دستورات شرطی – درس سوم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی)

عملگرها ، دستورات شرطی : درس سوم   قبل از پرداختن به موضوع اصلی درس، ابتدا به مسئله شرط ها می پردازیم: دستورات شرطی برای انجام کار ها و تصمیم گیری های  مختلف بر اساس شرایط مختلف به کار می رود. به بیان دیگر، شرط یکی از راهکارهای تصمیم گیری در برنامه نویسی می باشد. …

عملگرها ، دستورات شرطی – درس سوم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی) ادامه مطلب »

عملگرهای محاسباتی ، ثابت ها – درس دوم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی)

عملگرهای محاسباتی ، ثابت ها: درس دوم   در این قسمت از آموزش دوره مقدماتی، با عملگرهای محاسباتی (Arithmetic Operations) آشنا می شویم. عملگرهایی مثل +  ، – ،  * ، / ، % ، ++ ، —  جزو عملگرهای محاسباتی هستند. به عنوان مثال:   ❓ مسئله شماره 1 : برنامه بنویسید که یک …

عملگرهای محاسباتی ، ثابت ها – درس دوم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی) ادامه مطلب »

تعریف متغیرها – درس اول – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی)

متغیرها درس اول – بخش تئوری در ابتدا به تعریف متغیرها می پردازیم. به عنوان تشبیه متغیرها مانند ظرف می باشند که متناسب با نیاز از آن ها استفاده می کنیم. همانگونه که ظرف ها دارای انواعی از قبیل: بشقاب، کاسه، لیوان، قاشق و غیره هستند. متغیرها هم انواع مختلفی دارند. یعنی ابتدا باید نوع …

تعریف متغیرها – درس اول – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی) ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا