دوره متوسطه کتاب آموزش MQL

توابع مدیریت حساب، نکات اکسپرت نویسی – درس پانزدهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

توابع مدیریت حساب، نکات اکسپرت نویسی درس پانزدهم   نمونه دیگری از پوزیشن گیری نیز وجود دارد: (پیشنهاد نویسنده می باشد) استراتژی زیر در بسیاری از برنامه ها نتیجه مطلوب (سود بهتر) می دهد؛ زمانی که پوزیشن را تریلینگ استاپ می کنید و استاپ بعد از پوزیشن قرار می گیرد. اگر هنوز سیستم سیگنال بای …

توابع مدیریت حساب، نکات اکسپرت نویسی – درس پانزدهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

ترلینگ استاپ و محاسبه نقاط پیوت – درس چهاردهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

ترلینگ استاپ و محاسبه نقاط پیوت درس چهاردهم   ❓مسئله شماره :17 اکسپرتی بنویسید که: نقاط پیوت را محاسبه کند و در ابتدای هر روز دو بای استاپ در قیمت  R1و  R2و دو سل استاپ در قیمت  S1و  S2قرار دهد. مقدار استاپ لاس و تیک پرافیت توسط کاربر قابل تعیین باشد. اکسپرت داری تریلینگ استاپ …

ترلینگ استاپ و محاسبه نقاط پیوت – درس چهاردهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

استفاده از اندیکاتور ها خارجی – درس سیزدهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

استفاده از اندیکاتور ها خارجی درس سیزدهم برای استفاده از تابع های خارجی زبان MQL تابع به خصوصی به نام iCustom دارد. این تابع حداقل 5 تابع ورودی می پذیرد. به عنوان مثال :     قانون های نوشتن نام اندیکاتور: اندیکاتور مورد نظر باید در شاخه …/MQL4/Indicators/ وجود داشته باشد. در صورت که اندیکاتور …

استفاده از اندیکاتور ها خارجی – درس سیزدهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

استفاده از اندیکاتور ها(نمونه کدنویسی اکسپرت) – درس دوازدهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

استفاده از اندیکاتور ها(نمونه کدنویسی اکسپرت) درس دوازدهم   ❓مسئله شماره 15: اکسپرتی با مشخصات و تنظیمات زیر را بنویسید: همانند شکل زیر در صورتی که اندیکاتورcci  بالای 100 باشد وخط سیگنال اندیکاتور  macd پایین تر از هستوگرام ان باشد یک پوزیشن buy گرفته شود. در صورتی که اندیکاتور cci پایین خط 100- باشد و …

استفاده از اندیکاتور ها(نمونه کدنویسی اکسپرت) – درس دوازدهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

آموزش ام کیو ال

استفاده از اندیکاتور ها – درس یازدهم– کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

استفاده از اندیکاتور ها درس یازدهم در این درس با شیوه استفاده از اندیکاتورها ، شیوه گرفتن اطلاعات ، ترید کردن و استفاده در اکسپرت و.. را آموزش خواهیم داد.  قبل از آشنایی با کدها  لازم است با خود اندیکاتور آشنایی پیدا کنیم. بهتر است مثال ها را در چارت مشاهده کنید. در اندیکاتور درس …

استفاده از اندیکاتور ها – درس یازدهم– کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

آموزش ام کیو ال

ساخت اندیکاتورهای خطی، توابع ریاضی – درس دهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

ساخت اندیکاتورهای خطی، توابع ریاضی درس دهم   ❓ مسئله شماره 14: اندیکاتوری بنویسید که در پنجره جداگانه اگر دو کندل صعودی پشت سرهم تشکیل شد مقدار 1 اگر دو کندل نزولی پشت سر هم تشکیل شد مقدار 1- نمایش شود. در غیر این صورت مقدار 0 را با ترسیم خط نمایش دهد. در پاسخ …

ساخت اندیکاتورهای خطی، توابع ریاضی – درس دهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

آموزش ام کیو ال

نمونه کد نویسی اکسپرت به صورت کامل(بخش دوم) – درس هفتم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

نمونه کد نویسی اکسپرت به صورت کامل(بخش دوم) درس هفتم ❓ مسئله شماره 11: اکسپرتی با مشخصات و تنظیمات زیر را بنویسید: در ابتدای هر کندل روزانه یک Order buy stop در high کندل روزانه قبلی و یک  Order Cell Stop در Low کندل روزانه قبلی قرار دهد. در پایان روز Order های باز شده …

نمونه کد نویسی اکسپرت به صورت کامل(بخش دوم) – درس هفتم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

آموزش ام کیو ال

نمونه کد نویسی اکسپرت یه صورت کامل (بخش یک) – درس ششم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

نمونه کد نویسی اکسپرت یه صورت کامل (بخش یک) درس ششم ❓ مسئله شماره 10: اکسپرتی با مشخصات و تنظیمات زیر بنویسید: در صورتی که دو کندل صعودی پشت سر هم تشکیل شد یک پوزیشن buy و در صورتی که دو کندل نزولی پشت سر هم تشکیل شد یک پویشن sell بگیرد. مقدار استاپ لاس …

نمونه کد نویسی اکسپرت یه صورت کامل (بخش یک) – درس ششم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

آموزش ام کیو ال

توابع پوزیشن گیری و مدیریت پوزیشن (بخش دوم) – درس پنجم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

توابع پوزیشن گیری و مدیریت پوزیشن (بخش دوم) درس چهارم   OrderModify : برای Modify  کردن stoploss  و Takeprofit مورد استفاده قرار می گیرد . یا به تعبیر دیگر مدیریت پوزیشن هاست. که در ادامه با آرگمان های تابع آشنا خواهید شد : ticket : این پارامتر مقدار ticket number می باشد . Price : …

توابع پوزیشن گیری و مدیریت پوزیشن (بخش دوم) – درس پنجم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

آموزش ام کیو ال

توابع پوزیشن گیری و مدیریت – درس چهارم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

توابع پوزیشن گیری و مدیریت درس چهارم در این درس با  تابع (Order Send) در زبان برنامه نویسی MQL آشنا خواهید شد. توابع ترید در اسکریپت و اکسپرتها مورد استفاده قرار می گیرند. و پر کاربردترین این توابع ، تابع (Order Send)  میباشد. (Order Send): این تابع برای باز کردن پوزیشن(position) مورد استفاده قرار می …

توابع پوزیشن گیری و مدیریت – درس چهارم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا