آموزش زبان mql دوره مقدماتی درس ۵ (Continue ، Break ، شرط سوییچ و آرایه‌ها)

 Break ، Continue ، شرط سوییچ و آرایه‌ها در ام کیو ال

 

 دستور Break

دستور برک در زبان برنامه نویسی ام کیو ال   حلقه را میشکند و از حلقه خارج میشود

خارج شدن از حلقه برک

حلقه while

2
3
4
5
6
7
8
9
( شرط حلقه )while
}
دستورات 1
( شرط )if
}
; break
{
دستورات 2
{

دستور Continue

کنتنیو در ام کیو ال

شرط switch

شرط سویچ در ام کیو ال

آرایه ها

آرایه ها در ام کیو ال
پیمایش به بالا
اسکرول به بالا