متد دلیت – جلسه31

https://dl.iranmql.com/webservice/django_31b3c2bdc114190849f1d96b49619.mp4 دانلود فایل های آموزشی وب سرویس

URL – جلسه 18

https://dl.iranmql.com/webservice/django_18ZO4qMLVvQBj8HbNicKI1ZzkoZrbA9JW1G.mp4

اندیکاتور هوش مصنوعی

4 الگوریتم تشخیص روند بازار

برای توضیحات بیشتر به سایت risegroupfx.com مراجعه کنید

فرصت استثنائی برای خرید با %30 تخفیف را از دست ندهید