آموزش زبان MQL

عملگرهای محاسباتی ، ثابت ها – درس دوم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی)

عملگرهای محاسباتی ، ثابت ها: درس دوم   در این قسمت از آموزش دوره مقدماتی، با عملگرهای محاسباتی (Arithmetic Operations) آشنا می شویم. عملگرهایی مثل +  ، – ،  * ، / ، % ، ++ ، —  جزو عملگرهای محاسباتی هستند. به عنوان مثال:   ❓ مسئله شماره 1 : برنامه بنویسید که یک …

عملگرهای محاسباتی ، ثابت ها – درس دوم – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی) ادامه مطلب »

تعریف متغیرها – درس اول – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی)

متغیرها درس اول – بخش تئوری در ابتدا به تعریف متغیرها می پردازیم. به عنوان تشبیه متغیرها مانند ظرف می باشند که متناسب با نیاز از آن ها استفاده می کنیم. همانگونه که ظرف ها دارای انواعی از قبیل: بشقاب، کاسه، لیوان، قاشق و غیره هستند. متغیرها هم انواع مختلفی دارند. یعنی ابتدا باید نوع …

تعریف متغیرها – درس اول – کتاب آموزش زبان mql (دوره مقدماتی) ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا