کتاب MQL

توابع مدیریت حساب، نکات اکسپرت نویسی – درس پانزدهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

توابع مدیریت حساب، نکات اکسپرت نویسی درس پانزدهم   نمونه دیگری از پوزیشن گیری نیز وجود دارد: (پیشنهاد نویسنده می باشد) استراتژی زیر در بسیاری از برنامه ها نتیجه مطلوب (سود بهتر) می دهد؛ زمانی که پوزیشن را تریلینگ استاپ می کنید و استاپ بعد از پوزیشن قرار می گیرد. اگر هنوز سیستم سیگنال بای …

توابع مدیریت حساب، نکات اکسپرت نویسی – درس پانزدهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

ترلینگ استاپ و محاسبه نقاط پیوت – درس چهاردهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

ترلینگ استاپ و محاسبه نقاط پیوت درس چهاردهم   ❓مسئله شماره :17 اکسپرتی بنویسید که: نقاط پیوت را محاسبه کند و در ابتدای هر روز دو بای استاپ در قیمت  R1و  R2و دو سل استاپ در قیمت  S1و  S2قرار دهد. مقدار استاپ لاس و تیک پرافیت توسط کاربر قابل تعیین باشد. اکسپرت داری تریلینگ استاپ …

ترلینگ استاپ و محاسبه نقاط پیوت – درس چهاردهم – کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه) ادامه مطلب »

Scroll to Top
اسکرول به بالا