استفاده از اندیکاتور ها – درس یازدهم– کتاب آموزش زبان mql (دوره متوسطه)

آموزش ام کیو ال

استفاده از اندیکاتور ها

درس یازدهم

در این درس با شیوه استفاده از اندیکاتورها ، شیوه گرفتن اطلاعات ، ترید کردن و استفاده در اکسپرت و.. را آموزش خواهیم داد.  قبل از آشنایی با کدها  لازم است با خود اندیکاتور آشنایی پیدا کنیم. بهتر است مثال ها را در چارت مشاهده کنید.
در اندیکاتور درس گذشته یک سری اطلاعات درون آن وجود دارد. ابتدا نمای آن را به سفید تغییر داده و سایر مراحل را ادامه دهیم. برای این کار در محیط برنامه راست کلیک کرده و properties را انتخاب کنید سپس رنگ زمینه سفید را انتخاب نمایید.

اندیکاتور

جهت نمایش اطلاعات اندیکاتور از منوی ابزار و انتخاب گزینه Date windows یا کلید میانبر ctrl+d را بفشارید تا پنجره اطلاعات نمایش شود.

اندیکاتورها در MQL

با قرار دادن موس بر کدام از کندل ها اطلاعات مخصوص آن از جمله: روز تشکیل کندل، ساعت کندل، مقدار open مقدار high و low و غیره نمایش می شود. مهمتر از آن ها در قسمت پایین تر مقدار اندیکاتور نیز نمایش می شود. چنانچه موس را بر هر کندلی قرار دهید در قسمت مقداردهی اندیکاتور نمایش خواهد شد. در تصاویر زیر مقدار های صفر و یک را مشاهده می کنید.

مقادیر اندیکاتور

در این صورت اگر هر اندیکاتور را درون چارت قرار دهید مقداری را نمایش خواهد داد.

در این درس به دنبال رسیدن به خروجی اندیکاتور خواهید بود. فارغ از اینکه چه اندیکاتور باشد. در ابتدا درس با انواع اندیکاتورها آشنا شده سپس به سراغ کدنویسی و مقداردهی از اندیکاتورها خواهد رفت.

توابع اندیکاتور:

این اندیکاتورها سه ورودی می پذیرند و خروجی تمامی توابع زیر از نوع double است که همان مقدار اندیکاتور می باشد.

توابع اندیکاتور

برای اجرای مثال نمونه اول iAC ابتدا اندیکاتور را پاک کنید. برای این کار راست کلیک کرده و delete andicator را انتخاب نمایید.

اندیکاتوری که درون چارت قرار می دهید هیچگونه پارامتری ندارد تنها یک رنگ سبز و قرمز را نمایش می دهد.

IAC  مقداری را نمایش می دهد با قرار دادن موس بر خط سبز رنگ عدد 15256 نمایش می شود.

و با قرار دادن موس بر خط قرمز رنگ عدد 14540 می باشد بنابراین قیمت اندیکاتور نزولی بوده است
زیر خط صفر هم قیمت هامنفی خواهد بود. بنابراین با چک کردن خروجی iAC می توانید وضعیت اندیکاتور را بدانید.
لذا برای کدنویسی ابتدا نام تابع را بیاوردید، دقت کنید که اولین حرف کوچک و سایر حروف تابع به صورت حروف بزرگ نوشته می شود(iAC)، برای نام چارت می توانید از سمبل استفاده کنید یا اسم چارت را بنویسید یا از کلمه NULL استفاده کنید. دت کنید با حروف بزرگ بنویسید. به عنوان مثال:

iAC(NULL,0,1)

NULL:

در حقیقت (هیچ) می باشد هیچ مقداری داده نمی شود در این صورت تابع به صورت پیش فرض چارت فعلی را به عنوان ورودی در نظر می گیرد.

جهت اجرای مثال تابع iATR  و قرار دادن بر چارت مراحل زیر را دقت نمایید.

مفهوم اندیکاتور

ورودی اندیکاتور

در ورودی این اندیکاتور (تکرار زمانی) period زمانی وجود دارد. که می توان آن را تعیین کنید. همچنین پارامتر دارد یعنی مقدراهای ورودی دارد. و نیز می توان نوع خط نمایشی را نیز انتخاب نمود.

توجه نمایید اندیکاتور Fractals میانگین زمانی ندارد. ولی حالت یا مد(MODE) دارد. مثالی را در چارت انجام دهید.

تفاوت آن، با اندیکاتورهای گذشته به این است که دو خروجی(FractalsUp و FractalsDown) دارد.  سر کندل های که تشکیل نشده قیمتی نمایش نمی دهد، اما نسبت به کندلی که تشکیل شده به لحاظ Up (فلش بالای کندل) یا Down (فلش پایین کندل) بودن آن قیمت دارد. بنابراین در ادامه درس با حالت های اندیکاتورها بیشتر آشنا خواهید شد.

برای تابع iFractals دو حالت 1 یا 2 می توانید بنویسید. در آیدی (ID) MODE_UPPER یا در (ID) MODE_LOWER استفاده کنید.
MODE_UPPER برای فارکتر(Fractal) Up می باشد و MODE_LOWER برای فارکتر(Fractal)  Down استعمال می شود.
دو حالت های بالا مذکور در جدول برای اندیکاتورهای زیر یکسان استفاده می شوند.
iBands() , iEnvelopes() , iEnvelopesOnArray() , iFractals() , iGator()
همچنین برای تابع های زیر می توان از حالت های جدول زیر استفاده نمود.
iMACD() , iRVI() , iStochastic()

اندیکاتور On Balance Volume علاوه بر موارد سایر اندیکاتورها، چیزی به نام نوع قیمت دارد. جهت آشنایی بیشتر با نوع قیمت به جدول زیر دقت نمایید.

برای تعین نوع قیمت به چارت مراجعه کنید.

در قسمت Apply to می توانیدهر کدام از هفت مقدار پارامتر را تعیین کنید. یا از شناسه یا کد نیز استفاده نمایید.

توابع پنج ورودی:

این دسته از توابع پنج ورودی می پذیرند خروجی تمامی توابع زیر از نوع  double است که همان مقدار اندیکاتور می باشد.

به عنوان مثال تابع iCCI را در چارت مشاهده کنید.

با قرار دادن موس بر هر کندل مقدار iCCI را می توان به دست آورد. شیوه کدنویسی آن را در جدول بالا مراجعه کنید. به عنوان مثال:

iCCI(Symbol(),0,12,PRICE_TYPICAL,0)

با توجه به جدول اندیکاتور مشاهده می کنید که iRVI شماره قیمت ندارد و به جای آن حالت را وارد می کنید. به عنوان مثال:

مقدار Rvi را با خط رنگ سبز و سیگنال را با خط رنگ قرمز نمایش خواهید داد.

می توانید تنظیمات مربوط به خط را نیز تغییر دهید، با دابل کلیک بر یکی از خط ها کادر مربوط به تنظیمات مجددا نمایش داده می شود.

با قرار دادن موس بر هر کندل اطلاعات مربوط به آن قابل مشاهده و بررسی می باشد. بنابراین برای حالت iRVI یکی از حالت های زیر باید انتخاب شود.

iMACD() , iRVI() , iStochastic()

تابع parabolic SAR دارای گام قیمت و حداکثر می باشد در چارت آن را مشاهده کنید.

در مقداردهی step و Maximum دارد که در تابع از آن ها استفاده می شود.

پارامتر ورودی متفاوتی دارد. و یک حالت یا مد را مشاهده می کنید.

اندیکاتورهای شش ورودی:

این اندیکاتورهای شش ورودی را می پذیرند.

اندیکاتورهای شش ورودی

شیوه کدنویسی تابع های شش ورودی:

حالت های  اندیکاتور :  ADX

                                                                                                                         () iADX

اینک اندیکاتور  ADX در چارت قرار دهید.

این اندیکاتور مانند اندیکاتور قبلی امکان ویرایش خط وجود دارد. با دابل کلیک کردن بر خط به جعبه تنظیمات منتقل خواهید شد.

تنظیمات سه خط ویرایش شد. در قسمت خروجی اطلاعات مربوط به هر کدام را مشاهده می کنید.
خط اصلی  (ADX) = خط آبی رنگ / خط +D = خط سبزرنگ / خط  -D = خط قرمز رنگ که برای مدها باید یکی از مقدار ها را وارد کنید.

اندیکاتور Force :

این انذیکاتور از مورینگ ها استفاده می نماید. شیوه ورودی آن را در چارت مشاهده کنید.

اندیکاتور Force

اندیکاتور ورودی دیگری دارد به نام موتد که می توان یکی از زیرمجموعه را استفاده کرد.

بافر نداردو تنها یک خروجی را نمایش می دهد. حالت مورینگ در جدول زیر مشاهده کنید.

اندیکاتورهای هفت ورودی:

این دسته اندیکاتورها هفت ورودی را باید برای آن ها بنویسید.

جهت آشنایی با شیوه کدنویسی تابع های بالا به مثال های زیر دقت نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورودی iIchimoku را درون چارت بررسی نمایید.

سه پارامتر ورودی دارد. همان که باید در تابع قید بشوند.

اندیکاتور پنج خروجی را نمایش می دهد .

حالت iIchimoku مخصوص به خود اوست و پنج حالت اختصاصی دارد. که در جدول زیر با آنها آشنا خواهید شد.

شایسته است برای بررسی از شناسه به جای مقدار استفاده شود.

اندیکاتورهای هشت ورودی:

این دسته اندیکاتورها هشت ورودی را باید برای آن ها بنویسید.

اندیکاتورهای هشت ورودی

جهت آشنایی با شیوه کدنویسی تابع های بالا به مثال های زیر دقت نمایید.

ورودی MACD را درون چارت بررسی نمایید.

در پارامترهای آن سه ورودی تعریف شده است همچنین نوع حالت قیمت آن نیز قابل تنظیم می باشد.

دو نوع خروجی دارد حالت اول خط اصلی، و حالت دوم آن سیگنال یا خط مورب می باشد. برای مود از جدول زیر استفاده می شود.

اندیکاتورهای نه ورودی:

این دسته اندیکاتورها نیز نه ورودی می پذیرند.

اندیکاتورهای نه ورودی

جهت آشنایی با شیوه کدنویسی تابع های بالا به مثال های زیر دقت نمایید.

مد آن مانند مد اندیکاتور هشت ورودی می باشد.

اندیکاتورهای دوازده ورودی:

هر دو تابع یک شیوه ورودی دارند.

کدنویسی اندیکاتورهای دوازده ورودی به عنوان مثال به شیوه زیر می باشد.

اندیکاتورهای دوازده ورودی

ورودی iAlligator را درون چارت بررسی نمایید.

سه خروجی یا بافر را نمایش می دهد.

 

 

منبع : کتاب آموزش زبان MQL (دوره مقدماتی)
مدرس : استاد حسین احمدی

سایر مقالات مرتبط

متا تریدر چیست؟
متاتریدر

متا تریدر چیست؟

متا تریدر چیست؟ اولین سوالی که هر فرد وقتی می خواهد آموزش های متاتریدر مانند آموزش صفر تا صد mql5،

کامل ترین و بهترین آموزش متاتریدر 4
mql4

کامل ترین آموزش متاتریدر 4

بهترین آموزش متاتریدر 4 متاتریدر4 یک پلتفرم معاملاتی محسوب می‌ شود که دارای رابط کاربری ساده است و همین یادگیری

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *